Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

Author

Categories

Share

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ( TÜKD ) 19 Aralık 1949 yılında Türkiye Cumhuriyetinin ilk ve önder üniversite mezunu kadınları tarafından kurulmuştur.

Kurucu üyelerimiz Süreyya Ağaoğlu, Sara Akdik, Şevket Fazıla Giz, Nüzhet Gökdoğan, Remziye Hisar, Nebahat Karaorman, Müfide Küley, Türkan Rado, Pakize Tarzi, ve Beraat Zeki Üngör hanımefendilerdi.

Kurucu üyelerden Prof. Sara Akdik Londra’ya yaptığı bir iş seyahatinde tesadüfen Uluslararası Üniversiteli Kadınlar Derneği ( International Federation of University Women – IFUW) çalışanları ile tanışmış ve dernek hakkında bilgi toplamıştır. Istanbula döndüğünde arkadaşlarının da onayı ve desteği ile 19 Aralık 1949 tarihinde Üniversiteli Kadınlar Derneğini kurmuştur.

3/12/1953 yılında Bakanlar kurulu kararı ile uluslararası faaliyet izni alan derneğimiz 1955 yılında Uluslararası Üniversiteli Kadınlar Federasyonu üyeliğine kabul edilmiştir.

 

Cemiyetler Kanununun 10. Maddesine göre İcra Vekilleri Heyetinin 3/12/1953 tarih ve 4/19 sayılı kararı ile 25/1/1954 tarihinde uluslar arası faaliyetine izin verilmiştir. Böylece TÜKD 1955 yılından sonra “Uluslar arası Üniversiteli Kadınlar Federasyonu”nun (IFUW) çalışmalarına asil üye olarak katılmaktadır.

Daha sonra TÜKD 5.2.1970 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına dernek hakkını kazanmıştır(Kararname). 04.08.1975’de Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk adını almıştır. (Resmi Gazete).

 

TÜKD 2002 yılında da “Avrupa Üniversiteli Kadınlar (UWE)” birliğine de üye olmuştur.

İlk şubesi Ankara’da1959 kurulmuş olan derneğin halen 16 ilde 21 şubesi bulunmaktadır.İller: İstanbul ve Ankara’da üçer,Antalya iki şube olmak üzere, Adana, Bolu, Bursa, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Samsun ve Şanlıurfa’dır.)

MİSYONUMUZ

Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal alanda ve küresel düzeyde Türk kadınının ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak. Türk kadınını yurt içinde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek.

 

VİZYONUMUZ

Eşit, aktif ve özgür yurttaş olarak, tüm karar mekanizmalarında etkin rol alabilen, değişimin öncüsü kadınların bulunduğu çağdaş, laik Türkiye için çalışmak ve önderlik etmek

 

AMAÇLARIMIZ

Çağdaş Eğitimi Yaygınlaştırmak

• Üniversite yönetimleri ile iş birliği oluşturmak

• İlgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak

• Türkiye ‘de üniversite mezunu kadın sayısını arttırmak

• Kız çocuklarının okullaştırma oranını arttırmak için oluşturulan projelerin içerisinde yer almak

• Kız öğrencilere yönelik burs programlarını geliştirip yaygınlaştırmak

• Kız öğrencilere yönelik Siyasette ve Karar Mekanizmalarında Kadın konulu eğitim programları düzenlemek

• Üniversiteli kız öğrencilerde aydın ve çağdaş yurttaşlık bilincini oluşturmak ve geliştirmek

 

Kadının İnsan Hakları

• Birleşmiş Milletler kadının insan hakları ( CEDAW) çalışmalarını etkin olarak izlemek ve ülkemizde yaşama geçirilmesini sağlamak

* Kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik Uluslararası Sözleşmelerin ülkemizde yaşama geçirilmesine destek oluşturmak

• Kadının insan hakları ile ilgili kamuoyu oluşturmak

• Kadına karşı şiddetin sona ermesi için çalışma yapmak

• Karar mekanizmalarında kadının eşit katılımını sağlayacak çalışmalar yapmak

• Kadın istihdamını arttıracak etkinliklerde bulunmak

Author

Share