Şia | Hanımların Dünyası

loading...

Şia

Şia

Şia Nedir

sia

Şia İslâm dini kapsamında yer alan mezheplerinden birisidir. Şiî İslâm veya Şiî Mezhebi diye de adlandırıldığı da olur. Bu mezhebin mensuplarına Şiî veya çoğul olarak belirtmek amacı ile Şiâ denir. Şiîlik kelimesi bazı durumlarda ve çevrelerde, yanlışlıkla Câferîlik mezhebi ile eş anlamlı olacak şekilde kullanıldığı olmaktadır. Hâlbuki Şiîlik yada Şia hilâfet sorununda tarihsel açıdan değerlendirildiğinde “Ali’ye yandaş olanlar anlamı olarak akla gelmektedir. Başlangıç olarak kabul edilen dönemlerdeki ortaya çıkan ayrılık daha sonraki devirler içinde kendine ait kavramsal-teolojik alt yapısını oluşturmak sureti ile mezhepleşmiş olarak anlam kazanmıştır.

sia

Şia kelimesi Arapça olarak değerlendirildiğinde ortaya çıkan anlamları bakımından şe-ye-a kökünden türeyen fırka, taraftar, bölük, yardımcı, belirli bir kimseye uymuş olan ve yardımcı olan anlamları ile bilinen bir kelimedir. Kur’ân-ı Kerîm’de geçtiği değişik yerlerde geçen bu kelime Arapça olarak daha çok kullanıldığı anlam bakımından taraftar anlamında kullanıldığı görülmektedir. Şia genel olarak Halife Osman B. Affan’ın öldürülmesinin ardında ortaya çıkan olaylarda Ali B. Ebi Talib tarafını tutmuş olan ve onunla birlikte hareket ederek düşmanlarına karşı savaşmış olan ve mücadele etmiş olanlara Ali b. Ebi Talib’in taraftarları denildiği görülmektedir.

sia-1

Şia kelimesinin bu anlam bakımından kullanılışı genel olarak Hz. Hüseyin’in Muharrem ayının 10’u yani 61/10 Ekim 681 tarihi itibari ile Kerbelâ’da şehid edildiği tarihten sonrasına kadar devam ettiği görülmüştür. Kerbelâ olayından bir zaman sonra Şîa kelimesi bir sözcük olarak Emevilere karşı Hz. Hüseyi’ne karşı yapılanların intikamını almak, Hz. Ali ve devam eden soyunun haklarını aramak maksadı ile, bunun yanında onun nesline yardım etmek amacı ile bir araya gelmiş olanları ve onlara taraftar olmuş olanları ifade etmeye başladığı görülmektedir. Şia anlayışının ne zaman ortaya çıktığı konusu oldukça karışık bir durum olmaktadır. Fakat bu konuda yapılan açıklamalarda birçok varsayım bulunmaktadır. Bütün bu ortaya çıkan olaylar Şia anlayışının ortaya çıkış zamanı hakkında kesin bilgiler olarak belirtmeseler de olayların ortaya çıkış aşamaları hepsinin Şia’nın gelişmesinde müessir olduğu konusunda değişik fikirler olduğu görülmektedir.

sia-2

Şia bakış açısı diğer fırkalar gibi, İslâm dünyasında ana bünye denilebilecek cemaatten ayrılmak sureti ile, yine İslâm anlayışı içinde ortaya çıkan bir toplumsal hareketi olmaktadır. Hz. Ali’nin, Hz. Peygamberimiz tarafından takdir edilmiş olan, yiğitlik olarak, kahramanlık olarak, ilim ve takva olarak şahsî becerileri bize kadar yansımasına yardım eden özelliklerdendir. Onun bu sahip olduğu özelliklerinden dolayı bazı sahabîler tarafından beğenilerek takdir edilmiş olması ve üstün görülmesi içten ve manevi bir bağlılık ve samimi yapıda bir dostluk ifade ettiği görülmektedir. Hz. Peygamber’in etrafından bazılarını takdir etmiş olan ifadeler kullanması ve onlara olan iyi ifadeleri düşünüldüğü anda yalnızca Hz. Ali’nin sahip olduğu özelliklerini takdir etmediği gerçeği de görülür.

sia-mezhebe

Bütün bu detaylar dikkate alındığı takdirde Hz. Ali zamanı da dâhil Hulefâyı Raşidin zamanında, dostluk ve sevgi anlayışı ötesinde olan bir mezhebi gruplaşma anlayışı olmadığı anlaşılır. Bu açıdan bakıldığında Şia Hz. Peygamber zamanında ortaya çıkmış olduğu mümkün görülmemektedir. Şia en erken, Hz. Hüseyin’in şehitlik mertebesine erişmesinden sonra siyasî bir eğilim anlayışı olarak kamuoyu oluşturma olarak ortaya çıkmaya başlamıştır.

sia-mezhebe

Şia Resimleri

sia-mezhebe-2sia-nedirsia-nedir-1sia-nedirsia-nedir-3sia-nedir-2sia-3

loading...
Etiketler:

  • Yazar :

    Hanımların Dünyası Editörü
    iletisim@hanimlarindunyasi.com

EN GÜNCEL İÇERİKLERİMİZDEN BAŞLIKLAR

fb