Sahabe İsimleri | Hanımların Dünyası

loading...

Sahabe İsimleri

Sahabe İsimleri

Sahabe İsimleri

Sahabe kelimesinin anlamı şu şekildedir. Hazreti Muhammed’in yaşadığı dönemde Hz. Muhammed’i görmüş, ona inanmış, onunla arkadaşlık edip konuşmuş kişilerdir. Sahabeler saygı duyulan üstün kişilerdir. İlk kadın sahabe isimleri Hz. Hatice ve ilk erkek sahabe isimleri olarak ta Hz. Ebu Bekir’dir. Hazreti Muhammed yaşamını yitirdiğinde 124.000 kişiden fazla sahabe olduğu söylenilmektedir. Bu kadar çok bu şerefe nail olmuş sahabe vardır ve her biri bizim için kıymetlidir. Fakat hepsini anlatmak mümkün olmamaktadır. Allah sahabelerin hepsine açıkça cenneti vaad etmiştir. Yani sahabe-i kiram genel olarak cennetle müjdelenmiştir. Fakat bunlardan dünya hayatında iken tek tek kendilerine cennet vaad edilen sahabeler de vardır. el-Aşeretü’l-mübeşşere müjdelenen on demektir.

Hz Muhammed tarafından cennetin müjdesini yaşarlarken alan sahabilerden oluşmaktadır. Bu bilgi aşağıdaki ayet tarafından açıkça gözler önüne serilmektedir. “Sizden fetihten önce infak eden ve savaşan kimse ile fetihten sonra infak edip savaşan elbette bir olmaz. İşte onlar, bundan sonra infak edip savaşanlardan derece bakımından daha yüksektirler. Bununla beraber Allah herbirine cennet vaadeder. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.” (Hadid, 57/10) Yaşarlarken cennetle müjdelenen on sahabe isimleri (Aşere-i mübeşşere) şöyledir;

sahabe-isimleri

1- Ebû Bekir Es – Sıddîk (ra) (Ebû Bekir) (634),

2- Ömer B. Hattab (Ra) (Hz. Ömer) (643),

3- Osman B. Affan (Ra) (Hz. Osman) (655),

4- Ali B. Ebû Talib (Ra) (Hz. Ali) (660),

5- Abdurrahman İbn Avf (Ra) (652),

6- Ebû Ubeyde B.Cerrah (Ra) (Ebû Ubeyde) (639)

7- Sa’d B. Ebi Vakkas (Ra) (Sa’d) (674),

8- Said B. Zeyd (Ra) (Said) (671),

9- Talha B. Ubeydullah (Ra) (Talha) (656),

10- Zübeyr B. Avvam (Ra) (Zübeyr) (656),

Aşere-i mübeşşere’nin (cennetle müjdelenen on sahabe) bazı ortak özellikleri vardır ve cennetle müjdelenmeleri gayet anlamlıdır. Çünkü bu özellikler şöyledir; hepsinin İslam’a ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’e büyük hizmetleri olmuştur. Hepsi İslamiyet’in ilk yıllarında Müslüman olmuşlardır. Hepsi bedir savaşına katılmışlardır. Müsned hadisler bu sahabiler’in rivayetleri ile başlar. Yani Hazreti Muhammed’e kadar tüm aktaranların belirtildiği hadislerdir. Hadis kaynaklarına bu sahabelerin faziletleriyle ilgili oldukça çok rivayet bulunmaktadır. Hicret etmişlerdir. Hazreti Muhammed’e Hudeybiye de biat etmişlerdir.

Ebû Bekir es – Sıddîk (RA); Güzel ahlakı ile tanınmaktadır. Zeyd b. Sabit’in başkanlığında bir heyet teşkil ederek, bütün Ayetlerin toplanmasını sağlamıştır. Peygamberimizin vefatının ardından ilk halife olarak seçilmiştir. Hz. Hatice’den sonra Rasûlullah’a ilk iman eden kişi odur.

Ömer B. Hattab (Ra); Çok iyi bir hatiptir. İkinci halifemizdir. Lakabı “Faruk”tur. Faruk, hak ile batılı ayıran anlamına gelmektedir. Adaletlidir.

Osman B. Affan (Ra); Üçüncü Halifemizdir. Peygamberimizin iki kızı ile evlenmiştir. Halk arasında dürüstlüğüyle meşhur olmuştuır.

Ali B. Ebû Talib (Ra); Rasûlullah’ın amcası ebü talib’in oğludur. Peygamberimizin damadıdır. Dördüncü halifedir.

Abdurrahman İbn Avf (Ra);Peygamber’den çok hadis duymuş olmasına rağmen, titizliğinden dolayı bunların hepsini nakletmekten kaçınmıştır.

Ebû Ubeyde B.Cerrah (Ra); Eminu’l-Ümme yani ümmetin emini lakabıyla anılan, ilk Müslümanlardandır.

Sa’d B. Ebi Vakkas (Ra); Rasûlullah (sav)’in annesi Zuhreoğullarından olduğu için, anne tarafından da nesebi Rasûlullah (sav) ile birleşmektedir.

Said B. Zeyd (Ra); Babası Zeyd b. Amrdır. Nesebi Hz. Muhammed ile birleşmektedir. Hz. Ömer’in kız kardeşi Fatıma ile evlenmiştir

Talha B. Ubeydullah (Ra); İslam’a giren ilk sekiz kişiden biridir. Ebû Bekir aracılığıyla Müslüman olmuştur. Peygamberimiz’in bacanağıdır.

Zübeyr B. Avvam (Ra); Hz. Peygamber’in dostu ve yardımcısıdır. Peygamberimiz’in halası’nın oğludur.

loading...

  • Yazar :

    Hanımların Dünyası Editörü
    iletisim@hanimlarindunyasi.com

BENZER YAZILAR

Yorum Yaz

500 karakter kaldı

Henüz hiç yorum yapılmadı.

EN GÜNCEL İÇERİKLERİMİZDEN BAŞLIKLAR

fb