Mina İsminin Anlamı

Author

Categories

Share

Mina İsminin Anlamı

 

Mina isminin anlamı incelendiğinde herkesin veya her varlığın temsil ediliş bakımı olarak değerlendirilen isimler gibi anlamı birçok detaya takıldığı görülmektedir. Mina tarif ediliş veya anlamdaş kelimeler bakımından değerlendirildiğinde isimden çok yer adı olduğu ve bazı oluşumları temsil ettiği görülmektedir. İlk bakışta Mina isminin anlamı şeffaf berrak temiz duyguların çağrışım yaptığı bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında diğer anlamlarını incelersek; Mina İsmi Kelime Anlamları Nelerdir? Mina: Şeffaf, berrak, saydamsı görünüm sağlayan nesnelerin genel tarifi. Mina: Şarap şişesi olarak bir boyut. Mina: Camın ana maddesi olarak kumun içindeki nesnel oluşumlar. Mina: Arapça kelime kökeni olarak liman, gemilerin bağlandığı iskele olarak değerlendirilmektedir. Mina: gökyüzü yükseltisi, atmosfer tabakası Mina: Mekke’de hac esnasında şeytan taşlanan bölgeye verilen isim.

Mina İsmi Diğer Dillerdeki Anlamı Nedir? Mina: Estonca dilinde Mina ben anlamında kullanılmaktadır. Mina: Tatarca dilinde mayın anlamında kullanılmaktadır. Mina: Nepal dilinde değer verilen kıymetli kabul edilen kişileri tasvir ederken ve diğer değerli varlıkların tarif edilişinde isimlendirme yapılan bir kelime olarak değer kazanmaktadır. Mina: eski Almanca dilinde Aşk anlamında kullanılmıştır. Mina: İspanyolca dilinde halen benim anlamında kullanılmaktadır. Mina İsmi Harf Analizi Hakkında Kısa Bilgi Türk alfabesindeki her harfin kendi başına belirli anlamlar taşıdığı bilinmekledir. Fakat birde isimlerin içinde kullanılış bakımına göre değerlendirildiğinde her harfin belirli bir gücü veya özelliği nitelendirdiği belirtilmektedir.

Mina ismi içinde3 geçen her harfin analizi yapıldığında;

M: ticari kazanç boyutunda bu harf ile ismi başlayanların daha yatkın bir kişilik kazandıkları belirtilmektedir. Ticari kazanç açısından daha akıllıca hareketler sergileyerek diğer hemcinslerine göre daha akıllı hareket ettikleri söylenmektedir.

İ: kırılgan bir yapıya sahip olduğu, kişinin bu harfi barındıran isminden dolayı alınganlık ölçüsünde diğer kişilere göre farklılık yarattığı belirtilmektedir.

N: davranış biçimi olarak bu harfi isminde taşıyan kişilerde sağduyu yeteneğinin daha gelişmiş olduğu görüldüğü belirtilmektedir.

A: kelime ifade ediş bakımından da görüldüğü üzere atılgan ve çevik bir kişiliği temsil ettiği belirtilmektedir.

Harf analizi incelendiğinde Mina ismi anlamı aslında her ismin karşılığında yapılan değerlendirmelerin gerçekten bir oluşumu ifade ettiği görülmektedir. Harf analizi bakımında değerlendirilen isimler asıl kelime bakımından topluca değer kazandığında gerçekten harflerin ilgili bölümlerini üzerinde taşıdığı görülür. Mina ismi Harf ve Sayısal Analizi Nasıl Yapılır? İsimlerin anlamı ve sayısal analizi yapılırken matematiksel değerlendirmeler kullanılmaktadır. burada öncelikle alfabedeki harflerin karşılık geldiği sıra numarası ele alınmaktadır. M: 16, İ: 12, N: 17, A: 1 olarak sıralanmaktadır. Bunlarında toplamı ele alındığında Mina ismi harf analizi değerlendirmesinde Mina = 46 sayısını temsil ettiği görülür. Genellikle isimlerin kader sayıları belirlenirken kişilerin soy isimleri ile birlikte harfler gerekli karşılık geldiği kutucuklara yerleştirilerek bulunur. Bunun için 1 ve 9 sıralaması yapılır. 1-A, 2-B, 3-B, 4-C,Ç olacak şekilde sıralandığında; M-4, İ-9, N-5, A-1 sayılarına karşılık gelmektedir. Bununda kader sayısı belirlenirken 4+9+5+1=19 burdanda1+9=10 buradan da 1+0= 1 olarak değer kazanması sonucu Mina ismi kader sayısının 1 olduğu değerlendirilmektedir.

Mina İsmi Dini Açıdan Caiz midir? Mina ismi hem kelime bakımından hem de sayısal analiz bakımından değerlendirildiğinde dini açıdan herhangi bir sakınca yaratmadığı görülmektedir. Çünkü dini açıdan bir sakınca yaratabilecek kelimeler öncelikle argo anlamları ve sonrasında toplumda hoş karşılanmayan anlamlarının olmaması açısından değerlendirilir. Mina ismi anlamı bakımından hem sayısal analizi hem de harf analizi açısından birçok yoruma açık bir isim pozisyonundadır. İsmin karakteristik özellikleri liderlik anlayışını sımsıkı kavrayan bir özelliğe sahip olduğu yorumlanmaktadır. İş hayatında aşırılıktan uzak bir tutum izleyen bir kişiliği ortaya koymaktadır. Yaratıcı bir yapıya sahip olan kişiler bakımından daha oturaklı taşınması bu tür yorumların kuvvetlenmesine neden olmaktadır.

Egolarına olan ilgisi bu yönde sürekli yükselişte olmasına neden olmaktadır. Bağımsızlığına düşkün ve sürekli kendi başına hareket eden bir tutum izlemesi açısından liderlik potansiyelinin yüksek olmasına neden olduğu yorumlanmaktadır. Mina ismi anlamı her kişinin kendi yaradılışı açısından değerlendirildiğinde aslında kendi karakterini ortaya koyduğu görülmesine rağmen bu tür yorumlar insanların düşünce tarzında değişimlerin ortaya çıkmasın neden olmaktadır. bu tür yorumlar genel izlenimlerden çok kişisel düşünceler olduğu açıkça görülmektedir.

Author

Share