Kırmızı Reçete İlaç Türleri | Hanımların Dünyası

loading...

Kırmızı Reçete İlaç Türleri

Kırmızı Reçete İlaç Türleri

Kırmızı Reçete İlaç Türleri

kirmizi-recete-ilac-turleri

Kırmızı Reçeteye tabii olan ilaçlar ise; narkotik özellikteki ilaçların kullanılması ve ya eczanelerden temin edilmesi için gerekli olan reçeteleri ifade eder.Kırmızı reçete ilaç türlerine tabi ilaçların reçetelenmesi, eczane tarafından verilmesi ve kullanılması belli kurallara bağlı olmaktadır. Hangi ilaçların kırmızı reçete ile alınabileceğine Sağlık Bakanlığı karar vermektedir. Tıbbi amaçla kullanılan uyuşturucu ile psikotrop maddelerin amaç dışı kullanımı, toplumlarda özellikle sağlık açısından bağımlılık yapması gibi birçok sorunları gündeme getiriyor. Bu nedenle uyuşturucu ile psikotrop madde kullanımlarını tıbbi ve bilimsel amaçlarla sınırlamak için bir takım tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

kirmizi-recete-ilac-turleri-1

Bu sebeple, tıbbi amaçla kullanılan uyuşturucu ve psikotrop madde ve müstahzarlarının ithalatı, ihracatı, imali, alımı, yurtiçi dağıtımları, satımı, stok durumları ile halka intikaline kadar olan yasal ticareti, taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler 1961, 1971 sözleşmeleriyle ülkemiz kanun, yönetmelik, kararname, tamim ve genelgeleri uyarınca faaliyet gösteren Uyuşturu ve Psikotrop Maddeler Birimince gerçekleştirilmektedir. Bilindiği gibi, uyuşturucu ile psikotrop maddelerin tıbbi ve bilimsel amaçlar dışında kullanımı özellikle sağlık açısından bağımlılık yapması gibi birçok sorunları gündeme getiriyor. Bu nedenle uyuşturucu ve psikotrop madde kullanımlarını tıbbi ve bilimsel amaçlarla sınırlamak için bir takım tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulur.

kirmizi-recete-ilac-turleri-3

Bu çerçevede söz konusu maddelerin tıbbi erişimlerine olanak sağlanırken bu maddelerin suistimal edilmelerinin önlenmesi amacıyla uyuşturucu madde ve müstahzarları için kırmızı reçete; psikotrop madde ve müstahzarları için yeşil reçete kullanılmaktadır. Söz konusu reçeteler, kendinden kopyalı, seri numaralı, 3 nüshalı kırmızı ve ya yeşil renkli reçeteler olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bastırılır ve il sağlık müdürlüklerinin talepleri doğrultusunda tahsis edilir. İhtiyacı olan serbest hekimler, veteriner hekimler, aile hekimleri, diş hekimleri, tıp merkezleri, özel hastaneler, kamu kurum ve kuruluşları kırmızı ve yeşil reçeteleri bulundukları ilin sağlık müdürlüklerinden zimmet karşılığında temin edebilirler.

kirmizi-recete-ilac-turleri-neler

Kırmızı reçete ilaç türlerine tâbi ilaçlar listesi ve bu tür ilaçların reçete yazım koşullan maksimal dozları ile yeşil reçete ile verilecek ilaçlar listesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmî web sitesinde duyurulur ve ihtiyaca göre listelerde yapılacak güncellemeler ve değişiklikler söz konusu web sitesinden takip edilmektedir. Kırmızı reçete ilaç türlerine  tâbi ilaçların tüm formlarının ampul, tablet, damla formları da dahil olarak reçetelendirilmesinde her bir kırmızı reçeteye aynı etkin maddeyi içeren ilaçlardan en fazla 2 (iki) kutu yazılabilmektedir. Bu miktarın üstündeki psikotrop ilaçların reçetelendirilmesi ise sağlık kurumlarınca verilen ilgili olan tek uzman hekim tarafından düzenlenen hastalık tanısı ve ilaç kullanım doz şemasını belirten rapora istinaden mümkün olabilir.

kirmizi-recete-ilac-turleri-neler

Kırmızı reçetelerin ilk nüshaları ile ilgili formun süresinde gönderilmemesi ya da dozlarına ilişkin yanlış uygulamaların yapılan uyanlara rağmen tekrarlanmasıyla ilgili olarak, 30/03/2005 tarihli Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesi doğrultusunda ise idarî yaptırım uygulanacak olup uygulanacak idarî para cezasının, 5326 sayılı Kanun’un 32 nci maddesi ve 663 sayılı KHK ile tanınan görev ile yetki çerçevesinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlık Makamının Onayı ile uygulanması gerektiğinden söz konusu Onay alınmak üzere gerekli belgeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna gönderilmesi sağlanacaktır.

kirmizi-recete-ilac-turleri-neler-1

Kırmızı Reçete İlaç Türleri Resimleri

kirmizi-recete-ilac-turleri-neler-2kirmizi-recete-ilac-turleri-neler-3kirmizi-recete-ilac-turlerikirmizi-recete-ilaclar-3kirmizi-recete-ilaclar-2kirmizi-recete-ilaclar-1kirmizi-recete-ilaclarkirmizi-recete-ilaclar

loading...

  • Yazar :

    Hanımların Dünyası Editörü
    iletisim@hanimlarindunyasi.com

BENZER YAZILAR

Yorum Yaz

500 karakter kaldı

Henüz hiç yorum yapılmadı.

EN GÜNCEL İÇERİKLERİMİZDEN BAŞLIKLAR

fb