IQ Testi Nerede Yapılır

Author

Categories

Share

IQ Testi Nerede Yapılır

iq-testi-nerede-yapilir

IQ Testi Nerede Yapılır? IQ testi yapma yetkisi ve yetkinliğine sahip olan kişiler, günümüzde faaliyette olan üniversite bünyelerinde ve devlet hastaneleri kapsamında görev yapmakta olan kliniklerde bulunan uzman psikologlar ve bunun yanında Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen “zeka testi uygulayabilme” sertifikası almaya hak kazanmış kişilerin sahip oldukları yetkiler çerçevesinde uygulayabilme hakkına sahiptirler. Bu sertifikayı almadan ortaya çıkmış olan ve yetkiye sahip olamayan kişilerin, zeka testi gibi önemli bir hususu uygulayabilmesi mümkün olan bir faaliyet değildir. IQ Testi Nerede Yapılır? Günümüzde en sağlıklı olarak uygulanan yöntem olarak, bu tür sertifika hakkını elde etmiş kişilerin yer aldığı ve görevlerini layığı ile yapmış oldukları kurumlara gitmek sureti ile ve onların uygun göreceği yönlendirmeleri doğrultusunda en uygun hareket etmektir IQ Testi Nerede Yapılır?

İyi bir IQ Testi Nerede Yapılır; bu testi var olan değişik yetenekleri ölçebilecek düzeyde hazırlanmış olmalıdır. Sahip olunan yeteneklerin bireysel seviyelerinin yükseklikleri ve düşüklükleri olduğu kadar, birbirlerine karşı durumları ve ortaya çıkan etkileşimleri de çok önemlidir. Yapılan değerlendirmelerde bu sonuçlar dikkatli bir şekilde analiz edilerek göz önünde tutulmaktadır. IQ Testi Nerede Yapılır? Zeka testleri sırasında verilen yanıtlar bir toplumdan başka bir topluma, hatta bazen aynı toplum içinde zaman içinde değişiklikler gösterdiği durumlar olmaktadır. Bu sebepten dolayı testin uygulandığı ülke koşullarına uygun bir şekilde standardizasyonu yapılmamış olan testlerin kullanılması düşünülmemelidir. Ayrıca uygulanan iyi bir testin uygun zaman aralıkları ile süreklilik arz edecek şekilde güncelleştirilmesi gerekmektedir.

Bunun yanında yapılması gereken ülkemiz gibi geniş bir alana yayılmış olan, farklı yapıda oluşmuş kültürel özelliklere sahip olan toplumlarda sadece tek bir norma göre değerlendirme yapılması da hata oluşturma olasılığını artırmaktadır. Bütün bu ortaya çıkan sonuçlar ile IQ Testi Nerede Yapılır? Bunu öğrenmek için sonuçlar göz önüne alınmadan yapılmış olan değerlendirmelerin yarardan daha çok zarar getirdiği bilinmektedir. Bu sebepten dolayı ehil olmayan ve gerekli eğitimleri almamış ve bunun sonucunda sertifika sahibi olmamış kişilerce uygulanması da anlamsız sonuçların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Uygun niteliklere ve yeterlilik seviyesine sahip olmayan testlerle yapılmakta olan uygulamalar düzeltilmesi güç olan olumsuz sonuçlar yaratmaktadır. Tüm gerekli koşullar yerine getirildiği takdirde bile değerlendirilmesi mümkün olmayan pek çok farklı yapıda gelişen özelliğin var olduğu bilinmektedir.

Tüm dünyada IQ Testi Nerede Yapılır? Henüz bu seviyede gelişmiş bir ölçüm aracı yoktur. Bu sebeple her şey yolunda gittiği anda sıradan yapılan bir uygulamayla kişi özelliklerini yalnızca testlerin ölçtüğü alanlarla sınırlamak yeterli olmayacağını anlamak gerekmektedir.. Buradan da anlaşılacağı gibi IQ Testi Nerede Yapılır? Diye merak edenlerin bu tür zeka testlerinin daha çok sağlıklı ortamlarda ve bu konuda gerekli eğitimleri almış kişiler tarafından özel eğitim alanlarında yapılan ve bu alanlarda uygun olarak gerçekleştirilen uygulanmalar olmaktadır.

Author

Share

Önceki İçerik15 günde 10 kilo
Sonraki İçerikKocaya Doğum Günü Hediyesi