Genel liseyle imam hatip bir arada

Author

Categories

Share

4+4+4 kesintili zorunlu eğitim düzenlemesiyle birlikte bir okul binasında farklı iki okul türünün bir arada olmasına olanak verilecek. Buna göre bir düz lisede iki farklı okul türünün müfredatı uygulanabilecek. Düz liselere imam hatip liseleri; ortaokullara da imam hatip orta kısımları açılabilecek.

TBMM Milli Eğitim Komisyonu’nda 3 haftadır sık sık kavga ve gerginliklerin yaşandığı 4+4+4 kesintili eğitim yasa önerisinin 3. maddesinde Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in okul kurma ifadesine yönelik yaptığı açıklamalar hem AK Partili hem de CHP’li vekiller arasında farklı yorumlara neden oldu. Önerinin söz konusu maddesine göre “imkân ve şartlara göre ortaokulların ilkokullarla ya da liselerle birlikte de kurulması” düzenleniyor. Dinçer, söz konusu hükümde yer alan “okul kurma” ifadesinin yalnızca fiziki bina kurma anlamına gelmediğini, aynı zamanda müfredat bütünlüğü anlamı taşıdığını belirtti.

2 lise esnekliği

Dinçer, düzenlemenin orta okullara imam hatipleri açma meselesi olarak algılanmasının ideolojik tartışmalara yol açacağını belirtti. Getirilecek esnek yapıyla 2 farklı okul türü ya da bir okul binası içinde 2 farklı müfredat okutulabileceğine işaret eden Dinçer, “Bir lisede okusa bile başka bir liseye de gidebileceği esneklik getiriliyor. Dolayasıyla bu maddeyi müfredat olarak da anlamak gerekiyor” dedi.

Tek binada 2 okul

Buna göre yasa önerisinin 3. maddesinde yer alan “okul kurma” tanımı yalnızca fiziki yapıların oluşturulması değil, aynı zamanda müfredat bütünlüğü olarak düzenlenecek. İlkokul ve ortaokul ya da ortaokul ve lise binaları aynı binada olabileceği gibi, tek bir binada iki farklı okul türüne yönelik müfredat programları da işlenebilecek. Başka bir deyişle genel bir lisede aynı zamanda meslek lisesi veya meslek ortaokulu programları da yer alacak. Bu durum “okul” tanımının esnekleştirilerek okul türüne ilişkin müfredatların öne çıkması anlamına geliyor. Buna göre önerinin yasalaşması durumunda herhangi bir okul binası içinde farklı okul müfredatlarının uygulanması olanaklı olacak. Düz lise binalarına hem genel lise müfredatı uygulanabilecek koşul ve ihtiyaçlara göre aynı bina içinde imam hatip lisesinin veya imam hatip orta kısmının açılması da gündeme gelecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim kampusleri uygulamasıyla da bir bahçe içinde 2 farklı okul ya da farklı okul türlerinin tek binada kurulması da sağlanacak.

‘Müfredat yorumu’ doğru değil

TBMM Milli Eğitim Komisyo-nu’nun AK Partili Sözcüsü Fikri Işık, Dinçer’in okul kurma ifadesini aynı zamanda müfredat olarak da yorumlamasını doğru bulmadığını belirtti. Işık, “Benim yorumum fiziki şartlar olduğudur. Kanun koyucunun bakan olması gibi yorumları doğru bulmuyorum. Sayın Bakan yasayı yorumluyor. Ben Sayın Bakan’dan farklı yorumluyorum” dedi

Lise Öğrencileri

.

Author

Share