Erken Menopozda Hamilelik

Author

Categories

Share

Erken Menopozda Hamilelik

 

Genellikle bir bayanın adet kanamalarının 35 yaşından önce kalıcı olarak kesilmesine erken menopoz adı verilir. Günümüzde halk arasında erken menopozun çok daha sık görüldüğü iddia edilse de bu tam olarak doğru olmuyor. Türkiye’de ortalama menopoz yaşı genellikle 46 olup 35 yaş ile 50 yaş arası olguları erken menopoz olarak değerlendirmek doğru olmamaktadır. Erken menopozun arttığı oluşturduğu izlenimler, kadınların hamile kalma yaşlarını mesleki yönden, sosyal ve ya başka nedenlerle geciktirme eğiliminin artmış olmasından kaynaklanır. Bir duruma erken menopoz denebilmesi için adet kanamalarının başlayarak bu işleminin sonrasında düzenli hale gelmiş olması gerekiyor ve bu ortalama 13 yaşında olmaktadır. Altında yatan sebeplere göre değişmek üzere 17-18 yaş kadar erken yaşta gelişen erken menopoz olgularına rastlamaktayız. Genellikle Erken Menopozda Hamilelik zamanlarda en olumsuz yönü kadının kendi yumurta hücreleri ile hamile kalmasının imkansızdır.

Günümüzde gün geçtikçe artan sayıda kadın iş yaşamında aktif hale gelmeleri nedeniyle ilk gebeliklerini ve sonraki gebeliklerini geciktirmek zorunda kalır. Bu durumda ise hamile kalma şansının azalmasına sebep olur ve özellikle de nedeni araştırıldığında kadın beklenmedik bir şekilde doktordan menopoza girdiğini duyulmaktadır. Bu da halk arasında erken yani çocuk sayısını tamamlamadan menopoza giren kadınların sayısında bir artış olarak yansıtılır. Gerçekte tıbbi olarak erken menopoz daha önce söylendiği gibi 35 yaşından önce menopoza girilmesini belirtir. 35 yaş sonrası durumlar tıbben erken menopozu ifade eder. Herhangi bir nedenle yumurta hücrelerini hızla tüketen her olay erken menopoza neden oluyor. Günümüzde genel olarak erken menopozun belirtileri arasında ilk olarak kendini gösteren belirtisi adet döngüsünün kısalması ve azalmaların yaşanmasına denemektedir. Adet kanaması miktarının azalması tam olarak bir erken menopoz belirtisi olarak kabul edilmemektedir. Ateş basması ve çarpıntı gibi klasik menopoz bulguları bazı durumlarda belirtiler arasında bulunmaz. Bedeninizde oluşan menopozun tamamen ortaya çıkması arasında geçen süre çok değişken olabildiğini unutmayınız. Bazı olgularda erken menopoz kendiliğinden ortadan kaybolur.

Genellikle 1’den daha az durumda ortaya çıkan bu durumun kimler için geçerli olabileceğini kestirmek zor olur. Bu süreç eğer ki, altta yatan otoimmun hastalık gibi ikincil bir hastalığa bağlıysa bu hastalığın tedavi edilmesi süreci yavaşlatabiliyor ve durdurabiliyor. Fakat çoğu durumlarda süreç ilerleyici gerçekleşir. Yaşlanmayı geciktirmesiyle bilinen anti aging tedavisi uygulanır. Bunun için kullanılan ilaçla erken menopoz olgularının bir kısmı geri döndürülebilir. Tedavi esnasında en temel etken kadının yaş durumudur. Bayanların yaşı 35’in altı olgularda yaş aşağı indiği zamanlarda (kromozom bozukluğu olan kadınlar dışında, bu kadınlarda maalesef ki, geri dönüş mümkün olmuyor) başarı olasılığı artıyor. Uygulama sürecinde iki aylık tedavi boyunca başarılı olunamayan olgularda tedavi uzatılabileceğini biliniz. Ancak en yüksek başarı oranları ilk iki ve ya üç ayda elde edilebilir. Doğal menopoz özellikle genetikten etkilenen bir durumdur ve bilhassa kız kardeş, abla ve annenin menopoza girdiği yaş ne kadar ileriyse bir kadının da o kadar geç menopoza gireceği söylenmektedir. Genel olarak erken menopozda aile de bulunmaması ve normal süreçten farklı olması sizin de olamayacağını göstermiyor.

Erken yaşlarda ortaya çıkmış menopoz olgularında kendiliğinden geri dönüş ya da tedaviyle geri dönüş mümkün olabilir. Özellikle erken yaşlarda menopoza girmenin olumsuz yönlerinden biri ise kemik erimesinin hızlı seyir etmesidir. Gerekli tedavilere zaman kaybetmeden başlanılması gerekmektedir. Erken menopozun diğer belirtileri ise; vajinada kuruluk yaşanması, ateş probleminin olması ve özellikle ruhsal gerginlik gibi klasik menopoz belirtileri de çoğu durumda hormon tedavisine yanıt alınır. Yumurta hücrelerinin tükenmesiyle ortaya çıkan Erken Menopozda Hamilelik olgularında kadının yumurta hücresi kalmadığı için kendi yumurtalarıyla gebelik oluşması yani tüp bebek de dahil olmak üzere oldukça çok zordur. Bu durumda çoğu durumda tek çare donör oosit yani başka bir kadının bağışladığı yumurta hücresiyle oluşturulmuş gebelik türüdür. Erken menopoz genellikle pek fazla toplumumuzca önemsenmemektedir. Kadınlar genellikle kariyer planı yaparken doğum ve bebek konusunu daima ötelerler. Bu durum 35 yaşından önce yapılmalıdır. Sonrasında pek çok sıkıntı ve sorunlar oluşur.

Erken Menopozda Hamilelik ender görülen bir olgu olsa da çocuk sahibi olmayı geciktirmeyi düşünenlerin yıllık olarak doktorlarına başvurarak çeşitli hormon testleri ile yumurtalıkların ultrasonografiyle değerlendirmesinden ibaret yumurtalık rezervi yani doğurganlık ölçümlerini yaptırılması gerekir. Özellikle bayanlar yumurta rezervi konusunda bir araştırma yapmalılar. Verimlilik düzeyleri elverişli olup olmadığına mutlaka bakılmalıdır. Günümüzde aynen yıllık smear testi gibi kadınlarımıza bu testi önerilmektedir. Günümüzde yumurtalık rezervini en iyi değerlendiren testler adet kanamasının ilk günlerinde yapılan anti müllerian hormon, kan seviyesi ölçümü ve adet kanamasının ilk günlerinde vajinal ultrasonografiyle yapılan ‘antral folikül sayısı ölçümü’ incelemesi ve yine ilk günlerde kanda FSH ve Estradiol (E2) adı verilen hormon seviyesi ölçümleri belirtir. Yumurtalık hücresinin dondurulması işlemi ülkemizde henüz yasal olmamasına karşın yurtdışı bağlantılı merkezlerde uygulanır.

Author

Share