Erkek Annesi Olmak Nasıldır

Author

Categories

Share

Erkek Annesi Olmak Nasıldır

Erkek annesi olmak nasıldır? Bu konuda yıllardır süregelen bir anlayış olan gelin kaynana ikilemi değişmeden devam ettirilmektedir. Erkek annesi olmak hem zor hem de gurur verici bir düşüncedir aslında. Erkek annesi olmak neslinin devamını sağlayacak kişileri dünyaya getirme fırsatını elde etmiş olmasından dolayı erkek annesi tarafından sevinç kaynağı olmaktadır. Fakat bunun yanında zorlukları daha fazla olan bir olgu olarak kendini göstermektedir. Aile kurulumunda öncelikle erkeğin varlığı ön planda olmasından dolayı erkek annesi olmak ayrı bir duygu olarak kendini sürekli göstermektedir. Aileler erkek çocukları olduğunda ayrı bir sevinç yaşarlar. Anneler için evlat ayrımı yapılmazken babalar açısından bu konu çok farklı duyguların yaşanmasını sağlamaktadır. Erkek annesi olmak nasıldır? Anneler için çocukların erkek veya kız olması hiçbir şeyi değiştirmiyor olsa da bu diğer aile fertleri için aynı olmayabilmektedir. Çünkü anne çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken baba soyunun devamı için erkek çocuğa daha fazla önem vermektedir. Soyadının devamı için erkek çocukların daha fazla önem kazanması bu düşüncesini daha fazla kuvvetlendirir. Günümüzde yürürlükte olan kanunlarda yapılan değişiklikler sayesinde bu şart ortadan kalkmış olsa da soyadı alma ve devam ettirme rolü hala erkeklerde olmaktadır.

Erkek annesi olmak nasıldır? Diye bir anneye sorulmuş olsa alınacak cevap hep aynı olacaktır. Ben evlatlarımı ayırmam. Benim için hepsi aynıdır. Diyeceklerdir. Ama babalara sorulduğunda farklı cevaplar alınacaktır. Erkek annesi olmak nasıldır? Bu konuda yapılan araştırmalar ve deneyimler zaman içinde değişim göstererek kişiler arasında farklılık göstermektedir. Erkek annesi olmak aynı zamanda kaynana olmak demek olduğundan bu konudaki düşüncelerin farklı yönlere gidişine sebep olmaktadır. Günümüzde çoğunlukta gelin kaynana anlaşmazlıkları devam ettiği herkes tarafından görülmektedir. Bu konuda pek az gelin kaynana samimiyeti olduğu görülmektedir. Bunun sebebi ise annelerin yavrularını başkaları ile paylaşmayı kabul edememelerinden kaynaklanmaktadır. Özellikle evlendiklerinde eşlerine karşı duydukları sevgi annelerin duygusal yönden etkilenmesine neden olmaktadır. Bu aynı zamanda erkek eşleri içinde geçerli olmaktadır. Kendilerine karşı duyulan sevginin azalması düşüncesi ile eşlerinin anneleri ile olan ilgi ve alakalarından rahatsız olmaktadırlar. Aslında bu bir zincirin halkaları gibidir. Gelin kaynana anlaşmazlığı nasıl çözülür? Gelinler kaynanalarını neden sevmezler? Kaynanalar gelinlerini neden sevmezler? İşte bütün bu soruların cevapları erkek annesi olmak nasıldır? Sorusunun cevabı içinde yer almaktadır. Erkek annesi olmak nasıldır? Bu konuda farklı açıdan bakılacak olursa; erkek annesi nasıl olunur? Erkek çocuk doğurmak için ne yapmalı? Erkek doğurmak için neler yapılmalı? Gibi soruların cevapları ortaya çıkmaktadır.

Bu alanda yapılan araştırmalar ve deneyimler farklı boyutlarda dilden dile dolaşmaktadır. Bunun için yenilmesi gereken besin maddelerinden ilişki durumlarına kadar birçok varsayım söz konusudur. Bununla ilgili olarak çok tatlı yiyen bir kişinin erkek çocuk sahibi olacağı düşünülmektedir. Bunun yanında çok ekşi gıdalara düşkün olan bir bayanın ise kız çocuğunun olacağı düşünülmektedir. Aslında tamamen erkek ve kadının genetik yapısından kaynaklanan nedenlerden ortaya belirli cinsiyette çocuklar çıkmaktadır. Soya çekim olarak ta genel olarak erkek tarafının çocuklarının cinsiyetleri genel olarak aynı olmaktadır. Erkek kardeşlerin çocuklarına dikkat edildiğinde genel olarak ailenin geçmişinde ortaya çıkan cinsiyetler olmaktadır. Erkek annesi olmak nasıldır? İşte bu noktada bakış açısına göre farklı düşünceler kendini göstermektedir. Annelerin çocuklarını cinsiyet farklılığı açısından ayırmadığı bir gerçektir. Fakat bazı konularda anneler erkek çocukları için farklı düşünceler beslemektedir. Onların yanında daha güvende hissederlerken kız çocuklarının bir başka erkeğin yanında yer alması ile yanından ayrılacak olması duygularında bazı farklılıklar yaratmaktadır. Erkek annesi genelde kızlarını kendisi gibi yetiştirirken erkeklerin babalarını taklit etmelerini istemektedir. Bunun nedeni kendini eşinin yanında daha güvende hissetmesindendir. Erkek annesi olmak için neler yapılmalı? Erkek anneleri nelere dikkat etmeli? Erkek anneleri gelin seçiminde nelere dikkat etmeli? Erkek anneleri gelinleri ile nasıl anlaşmalı? Erkek anneleri gelinlerini sevmek için nasıl davranmalı? Erkek anneleri gelinlerine nasıl davranmalı? Erkek anneleri gelinlerine neler öğretmeli?

Bütün bu konularda erkek annelerinin en başta erkek annesi olmak nasıldır? Sorusunu iyice analiz etmiş olmalıdırlar. Çünkü kendi davranışlarını kontrol altında tutamadıklarında kontrolü sağlamaları kolay olmayacaktır. Öncelikle gelinlerine davranışlarını kontrollü sağlamalıdırlar. Kendilerine has davranışlarını sergilerken kırıcı olmamalıdırlar. Kırıcı olma yerine öğretici ve benimsetici olmalıdırlar. Erkek anneleri erkek çocukları evlendikten sonra çocuklarının bir ailesi olduğunu kabul etmelidirler. Bu kurulan aile içine fazla müdahale etmemelidirler. Çünkü erkek çocukları evlendikleri eşleri ile kendilerine ait bir dünya oluşturacaklardır. Sadece erkek annelerine bu konuda düşen görev bildiklerini öğretmek olmaktadır. Erkek annesi olmak nasıldır? Erkek annesi olmak ailede ayrı bir ilgi odağı olmaktır. Erkek annesi olmak soyunun devamını sağlayacak kişiyi dünyaya getirmenin başarısıdır aileler için. Bu yüzden erkek çocuk doğuran annelere ayrı bir ilgi alaka gösterilir. Eski gelenekler açısından bakıldığında; ülke yönetimlerinde dahi erkek çocuğunun önemi en üst seviyededir. Bu nedenle erkek çocuğu doğuran bir kadın aile ortamında ayrıcalıklı sayılırdı. Ülke yönetimlerinin babadan oğula geçmesi bu yöndeki ilgi oklarını tabi ki erkek çocuk doğuran annenin üzerine çekmektedir. Günümüzde eskisi kadar etkili olmasa da hala bazı toplumlarda aynı düşünceler aynı seviyede etkisini göstermektedir. Erkek annesi olmak nasıldır? Bu konudaki bakış açılarını değişik yönlerden değerlendirmeye alındığında; erkek çocuğunun toplumdaki yeri. Erkek çocuğu olan annenin toplumdaki önemi.

Erkek çocuğu doğuran annenin farkı nedir? Erkek çocuğu doğurmak için ne yapılmalı? Erkek çocuğu neden önemli? Erkek annesi olmak nasıldır? İşte bu gibi konularda değerlendirme yapıldığında erkeğin toplum açısından değeri daha açık olarak anlaşılmaktadır. Fakat günümüzde bazı yasaların değişikliği bu fikirlerin bazılarını tamamen ortadan kaldırmaktadır. Evlenildiğinde erkeğin soyadı yerine kadının soyadının geçerli olabilmesi erkek annesinin önemini biraz etkilemektedir. Çünkü bu durumda kız çocuklarda soyun devamını sağlamış olmaktadır. Erkeğin soyadının yerine kadının soyadının devam etmesi daha önce kabul edilen birçok duygu ve düşünceyi tamamen yok etme safhasına gelmektedir. Erkek annesi olmak nasıldır? Bu konuda erkeklerin kendi fikirleri doğrultusunda eğer ailenin devamını sağlayacak başka bir erkek çocuğun olması yine aynı düşüncelerin devam etmesini sağlayacaktır. Fakat burada kız çocuklarının da erkekler gibi medeni açıdan değer kazanmasına neden olacaktır. Erkek annesi olmak nasıldır? Tabi ki zordur. Fakat gurur vericidir.

Erkekler yetiştirilme tarzları bakımından kızlara göre daha dikkat isteyen bir konu olmaktadır. çünkü kızlar annelerinin yanından belirli bir süre ayrılmazken; erkekler kısa sürede kendilerini kanıtlamak varlıklarını göstermek için en kısa sürede topluma karışarak aileden kopma noktasına gelmektedir. Davranışları daha çabuk değişerek babanın davranışlarına dönüşürken kızlar ise annenin taklitçisi olmaktadır. bu nedenle ailede erkek annesi olmak nasıldır? Sorusuna yanıt zor fakat kalıcı olmaktadır olacaktır. Erkek evin ve ailenin devamı olurken kızlar başka bir ailenin üyesi olarak yuvadan ayrılmaktadır. Bundan dolayı erkek anneleri çocuklarını ayırmazken erkek çocuklarının yanında daha güvende hissederek farklı duyguları yaşamaktadır. Erkek annesi olmak nasıldır? Bu konuda her annenin fikri öncelikle yavrularının kanatları altında belirli bir sürede aynı seviyede kalacağının bilinci ile aynı duyguyla beslenmektedir. Belirli yaşa geldiklerinde ise kendi yuvalarını kurmaları için gerekli önderliğin yapılmasının gerektiği olmaktadır. Erkek veya kız hepsi annelerin göz bebeği olmaktadır.

Author

Share