Ceylin Anlamı Nedir

Author

Categories

Share

Ceylin Anlamı Nedir

Taşıdığımız isimlerin kişiler üzerinde etkili olduğu ve karakter yapısını da oldukça etkilediği bir gerçektir. Bu nedenle anne-babaların çocuklarına isim koyacakları zaman iyi araştırma yaparak anlamlı isimler koymaları gerekmektedir. Çünkü çocuğunuza koyacağınız isim onun kişilik gelişiminin ilk adımlarından biridir. Bu durum çocuğun karakter yapısını olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu tespitler yapılan bilimsel araştırmalarla da desteklenmiştir. Günümüzde ebeveynler çocuklarına iki tür isim koymaktadır. Bunlardan biri geleneksel, diğeri ise modern isimlerdir. Bu modern isimlerden biri de son zamanlarda aileler tarafından en çok tercih edilen bir isim olan “Ceylin”’dir. Ceylin ismini ilk duyanlar Ceylin anlamı nedir diye merak ederler. İlk önce çoğu kişinin merak ettiği Ceylin ismi Kuran’da geçer mi sorusuna cevap vermeye çalışalım. Ceylin ismine dini açıdan baktığımızda herhangi bir anlamının olmadığını görürüz. Ayrıca herkesin yanlış bildiği bir gerçeği de yeri gelmişken belirtelim; Ceylin ismi yüce kitabımız Kuran’ı Kerim’de geçmemektedir. Ceylin isminin sözlük anlamı ise yengeç ve yengeç yuvasıdır. Çoğu yerde yazan bilgilerde Ceylin’in cennete açılan kapı olarak yazmaktadır. Bu kesinlikle yanlış bilinen bir bilgidir.

Kur’an da geçen isimler bellidir ve bu isimler arasından Ceylin ismi yoktur. Kuran’da geçen isimler şunlardır; Reyyan, Sadaka, Hac, Af, Eymen, Salat, Cihad ve Zikir-i İlim’dir. Bu isimler 8 cennet kapısına verilmiştir ve dolayısıyla Ceylin cennet kapılarından biri olmadığı da doğrulanmış oluyor. Dini kaynaklara baktığımızda Hadislerin hiçbirinde de Ceylin ismi geçmemektedir. Şunu da belirtmek isteriz ki, bir ismin Kuran’da geçip geçmemesi o ismin güzel veya kötü olduğu anlamına gelmez. İsmin içerdiği anlamın gerçekçi ve güzel olduğu durumlarda her türlü ismi çocuklarınıza rahatlıkla koyabilirsiniz. Ceylin anlamı nedir diye merak edenler için vereceğimiz diğer bilgiler ise şunlardır: Ceylin kelime yapısı itibariyle Farsça kökenlidir ve daha çok bayan ismi olarak bilinir. Ceylin isminin cinsiyet rengi ise pembe olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde en çok kullanılan isimler arsında Ceylin 2037. İsimdir. Son istatistik bilgilere göre ülkemizde her 29.448 kişiden biri Ceylin ismini kullanmaktadır. Ortalama nüfus artışına göre de Ceylin ismi her yıl 36 kişi fazla tercih etmektedir.

Ceylin isminin numarolojisine bakacak olursak tespit edilen rakamlar şöyledir: C=3+E=6+Y=28+L=15+İ=12+N=17=81’dir. Ceylin isminin analiz sonucuna gelirsek şu bilgilere ulaştık. Ceylin, sanat konusunda çok başarılı olan duygu ile sanatı birleştirmeyi başarabilen bir özelliğe sahiptir. Ayrıca hassas, duygusal ve yaratıcı özellikleri de vardır. Geçmişte yaşanılan sıkıntı ve üzüntüleri asla unutulmaz. Tüm bunlarla birlikte sevecen, pozitif bir yapıya sahip, kabiliyetli, esprili, yenilikçi, irdeleyen ve yıkılmayan bir yapısı da vardır. Ceylin isminin harf analizini ise şu şekilde açıklayabiliriz. Burada her harfi inceleyerek harfin taşıdığı anlama ulaşmak mümkün. Ceylin isminin harf analizi şöyledir: C=Cömert, E=Enerjik, Y=Hitap yeteneği yüksek olan, L=Gizemli, İ=İnatçı, N=Gezmeyi çok seven. Bu analizler tüm isimler için yapılmaktadır. Merak ettiğiniz tüm isimleri bu şekilde öğrenmeniz mümkün. İsimle çok önemli olduğu için geçmişten günümüze birçok âlim bu bilgileri oluşturmak için kafa yormuş ve ulaştıkları bilgiler bizlerle paylaşılmıştır.

İsimler üzerindeki araştırmalar günümüzde de hala devam etmektedir. Bu araştırmalar neticesinde çocuğuna bu ismi koymak isteyen kişilerin Ceylin anlamı nedir ve çocuğuma koymakta bir sakınca var mıdır? dediklerinde vereceğimiz cevap; evet Ceylin ismini çocuğunuza koymanızda her hangi bir sakınca yoktur. Ayrıca yaptığımız tüm araştırmalar sonucu Ceylin ismini çocuğunuza koymanızda dinen de bir sakıncası olmadığıdır. Din adamları bu Ceylin ismi için caizdir fetvasını vermişlerdir. Ceylin anlamı nedir diyerek araştırma yapmaya başlayan kişilere şu uyarıları da yapmamızda fayda vardır. Yazımızın başında ismin kişiler üzerinde ki etkilerine kısaca değinmiştik. Şimdi birde bu konu hakkında uzman görüşlerine bir bakalım. Prof. Dr. Nevzat Tarhan çocuklara koyulan isimlerin ruhsal olgunlaşma ve karakter gelişiminde büyük rol oynadığını belirtmektedir. İsmin, kişilerin algılarını değiştirdiği ve kişiliğini de şekillendirdiğini belirten ünlü doktor, ayrıca kişiye hitab etme biçimin de de ismin anlamı büyük rol oynadığının altını çiziyor. Bu nedenle anne babaları çocuklarına isim belirlerken tüm bu bilgileri dikkate alarak karar vermelerini tavsiye ediyor. Toplum olarak çocuklarımıza isim koyarken yaptığımız bazı yanlışlar vardır. Bu yanlışların çoğu aslında doğru bildiğimiz bilgilerdir. Peki, nedir bu yanlışlar? Şimdi bu konuyu açıklayalım: Toplum olarak genellikle takvim yapraklarına bakarız.

Çocuğunuz doğduğu günkü takvim yaprağına bakarak “Kısmeti buymuş” diyerek orada yazan ismi hemen kabul ederiz. Çünkü şansa ve kısmete inanma geleneğimiz olduğu için bu ismin hayırlı olacağını düşünüp çok fazla bir araştırma yapmadan hemen koyarız. Ama orada yazan isim olumsuzluk belirten ve çok manasız bir isim de olabilmektedir. Örneğin, Aleyna, bu ismin hiçbir anlamı yoktur. Bir diğer örnek ise, Savaş ismi. Savaş olumsuz bir durumu hatırlatır. Eğer bu ismi çocuğunuza koyarsanız çocuğunuz agrasif bir karakter sahibi olma ihtimali çok yüksektir. Bu şekilde isim koymayı herkes tercih etmez, ancak birçok kişi isim seçerken bu yolu uygulamaktadır. Bazı isimler ise toplumda alay konusu olacak niteliktedir. Bu tür isimler de çocuğunuzun psikolojisini derinden etkileyecektir. Çocuklarınız hayatlarının her alanında çevresindeki kişiler tarafından alaya alınarak ve dalga geçilerek yaşamaya mahkûm kalacaklardır. Böyle bir durum çocuğunuzun hem okul başarısını hem de iş hayatını büyük bir oranda etkileyecektir. Bu nedenle anne babaların isim konusunu çok ciddiye alarak iyi bir araştırma yaptıktan sonra belirlemeleri en doğru yoldur. Unutmayın, çocuğunuza verdiğiniz isim onun bir ömür boyu adeta bir imajı ve markası olacaktır.

Ceylin ismi saydığımız tüm olumsuzlukları tabiî ki içermemektedir. Ceylin anlamı nedir diyerek başladığımız yazımızda bu konuda detaylı bilgiler verdiğimiz düşünüyoruz. Tekrar edecek olursak, modern bir isim tercih eden anne babalar, hem anlam bakımından hem de dini açıdan Ceylin isminin bir sakıncası yoktur ve bu ismi çocuğunuza rahatlıkla koyabilirsiniz. İsim koymak çocuğunuzun psikolojisiyle doğrudan bağlantılı olduğu için ister modern ister geleneksel isimler olsun yukarıda verdiğimiz uyarıları dikkate alarak belirlemek en güzel yoldur. Geleneksel isimler dediğimiz Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma vb. isimler son yıllarda pek tercih edilmese de ülkemizde bu isimlerin yaşama gayretinde olan ailelerde vardır. Bazı aileler ise geçmişte yaşamış tarihi kahramanların isimlerini çocuklarına vermektedir. Bunlar; Yüce önder Atatürk’ün ismi olan Mustafa Kemal, Osmanlı padişahlarının isimleri: Fatih, Yavuz, Murat vb. Dini açıdan İslam halifelerinin isimlerini de tercih eden aileler vardır. Bunlar ise, Ali, Ömer, Osman ve Ebu Bekir gibi. Bu yüce şahsiyetli kişilerin isimlerini çocuklarınıza koymak çok mantık bir karardır. Az öncede belirttiğimiz gibi idol olarak kabul ettiğiniz bu kişilerden birinin ismini çocuğunuza koyduğunuzda o ismi taşıyan kişilerin karakter yapılarının birçok özelliğinin sizin çocuğunuzda da olma ihtimali çok yüksek olacaktır. Tüm bu bilgiler ışığında hem ismin kişiler üzerindeki etkileri hakkında hem de Ceylin anlamı nedir? Diye sorulan sorulara rahatlıkla cevap verebilirsiniz.

Author

Share