Aile İçi İletişim Üzerine

Author

Categories

Share

Aile İçi İletişim Üzerine

Herkesin bildiği bir söz vardır. Aile toplumun en küçük yapı taşıdır ve eğitim ailede başlar. Gerçekten de topluma sağlıklı bireyler yetiştirebilmek için aile içinde verilen eğitim çok önemlidir.

Her çocuk aslında ailesinin kişiliğinden izler taşır. Bir ailede sağlıklı bir iletişim ortamı yoksa o ailede yetişen çocukta gerek aile gerekse de toplumsal çevresi içinde sağlıklı ilişkiler kuramaz ve sürekli bir çatışma içinde yer alır. Aile içi eğitimde sağlıklı bir iletişimden geçer. Çocuklarıyla etkili iletişim kuramayan aileler çocuklarına aile içinde sağlıklı bir eğitim veremezler. Etkili iletişimin temelinde ise aşağıda açıklayacağımız hususlar yatar.

Sorun Çözümü

· Öğüt verme şeklinde yapılan bir sorun çözme yöntemi doğru değildir. Sorunlar net bir şekilde ortaya konularak somut önerilerle sorunun çözülmesi sağlanmalıdır.

· Aile bireylerine kendilerini ifade edebilecekleri ortamlar verilmeli ve kesinlikle yargılayıcı davranışlardan kaçınılmalıdır.

· Aynı anda birden fazla sorunun çözülmesine çalışılmamalı bir seferde tek bir sorun üzerinde yoğunlaşılmalıdır.

· Her iki tarafında ortak bir paydada buluşulmasına çalışılmalıdır. Tek taraflı çözümler çatışmaları bitirmeye yarayan davranışlar değildirler.

Etkin Dinleme

Aile içi iletişimin bir diğer önemli kıstası da etkin dinlemedir. Karşıdakinin sorunlarını anlayabilmek ve çözüm yolları sunabilmek için öncelikle kişilerin birbirlerini etkin şekilde dinlemeleri önemlidir. Kendilerinin ebeveynler tarafından dinlenildiğini gören bir çocuk çatışma durumlarında daha uzlaşmacı bir tavır sergileyebilmektedir.

Author

Share